เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสที่พูดกันในสวิตเซอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์มีภูมิภาคที่พูดภาษาฝรั่งเศสที่เรารู้จักกันดีก็คือ "โรมองดี" ภูมิภาคที่ผู้คนใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหลัก อยู่ทางตะวันตกของประเทศ

chrisbkk
chrisbkk 1 Min Read

ฝรั่งเศสอาจเป็นประเทศแรกที่คุณจะนึกถึงเมื่อเราพูดถึงภาษาฝรั่งเศส แต่สวิตเซอร์แลนด์ก็มีภูมิภาคที่พูดภาษาฝรั่งเศสด้วยเหมือนกันนะ ภูมิภาคที่ผู้คนพูดภาษาฝรั่งเศสที่เรารู้จักกันดีก็คือ “โรมองดี”

โรมองดี คือภูมิภาคที่ผู้คนใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหลัก ที่เรียกว่าสวิสฝรั่งเศส (français de Suisse หรือ suisse romand) ตั้งอยู่ทางตะวันตกของสวิตเซอร์แลนด์ ติดกับชายแดนประเทศฝรั่งเศส ซึ่งภาษาก็มีความคล้ายคลึงกับภาษาฝรั่งเศสที่ใช้กันในกรุงปารีสและในประเทศฝรั่งเศส โดยมีความแตกต่างที่น่าสนใจบางอย่างที่ทำให้มันเป็นเอกลักษณ์

สำเนียงส่อภาษา

หนึ่งในสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตได้คือความแตกต่างในสำเนียง ภาษาฝรั่งเศสในสวิตเซอร์แลนด์มีการออกเสียงที่แตกต่างอย่างชัดเจน โดยบางคนที่พูดอาจเน้นการเจาะจงบนพยางค์ต่าง ๆ มากกว่ากับภาษาฝรั่งเศสที่พูดในประเทศฝรั่งเศสเอง

นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงของภาษาภายในภูมิภาคโรมองดีเองด้วย ไม่เหมือนกับประเทศฝรั่งเศสที่มีสำเนียงปารีสมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับอยู่เสมอ ภาษาฝรั่งเศสในสวิตเซอร์แลนด์ยังอนุญาตให้มีสไตล์ท้องถิ่นมากกว่า

Klook.com

ลองจินตนาการถึงความแตกต่างระหว่างการพูดใต้และการพูดอีสานในบ้านเรานั่นแหละ และนั้นก็คือประเภทของความหลากหลายที่คุณอาจได้ยินในแต่ละรัฐของภูมิภาคโรมองดี

การยืมคำและการแปลงคำ

ภาษาฝรั่งเศสในสวิตเซอร์แลนด์มีคำศัพท์ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยหลายคำได้ถูกยืมมาจากภาษาข้างเคียง เช่น เยอรมัน และอาปิทาน (Arpitan) ภาษาโรมานซ์ที่น้อยคนจะรู้จัก ซึ่งพูดกันในกลุ่มคนบางกลุ่มที่อาศัยอยู่ในเขตเทือกเขาแอลป์

คำศัพท์เหล่านี้สร้างเสน่ห์ให้แก่ผู้ฟังที่อยากรู้อยากเห็น เช่น “septante” (เจ็ดสิบ), “huitante” (แปดสิบ), และ “nonante” (เก้าสิบ) ถูกใช้ในภาษาสวิสฝรั่งเศส ในขณะที่ภาษาฝรั่งเศสมาตรฐานใช้ soixante-dix (เจ็ดสิบ), quartre-vingt (แปดสิบ), quartre-vingt-dix (เก้าสิบ)

ความกระชับของภาษา

ภาษาสวิสฝรั่งเศสเป็นที่รู้จักในความตรงไปตรงมาของภาษา บางสำนวนอาจจะดูเหมือนจะสั้นกระชับมากขึ้นต่อหูของผู้ที่พูดภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ ซึ่งสะท้อนถึงค่านิยมทางวัฒนธรรมของสวิสเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพ (ไม่เยิ่นเย้อ) และอาจจะถูกพูดแบบตรงไปตรงมามากกว่าสิ่งที่คุณอาจจะได้ยินในประเทศฝรั่งเศส

Klook.com

ต่างกันมากๆ แต่ก็คล้ายกันอยู่ดี

แม้จะมีความแตกต่างกันบ้าง แต่ภาษาสวิสฝรั่งเศสก็ยังสามารถเข้าใจกันได้กับภาษาฝรั่งเศสมาตรฐาน ลองคิดเปรียบเทียบระหว่างอังกฤษแบบบริติชและอเมริกัน ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างในคำศัพท์ เสียงเจาะจง และการสะกด แต่ผู้พูดทั้งสองฝั่งก็สามารถเข้าใจกันได้อย่างดีเยี่ยม

สำรวจและจองกิจกรรมที่น่าสนใจ

Klook.com
Share This Article
Leave a comment