การเมืองการปกครองในสวิตเซอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์เป็นสาธารณรัฐ ประกอบด้วย 23 รัฐเต็ม และอีกสามรัฐครึ่ง ได้แก่ อัพเพนเซลล์ บาเซิล และอุนเทอร์วัลเดน รวมเป็น 26 รัฐ แม้ว่าโครงสร้างของรัฐบาลจะแตกต่างกันไปเล็กน้อยในแต่ละรัฐ แต่ก็มีพื้นฐานที่คล้ายคลึงกัน

chrisbkk
chrisbkk 2 Min Read

สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ในยุโรปตอนกลาง ซึ่งมักจะได้รับการชื่นชมในเรื่องมาตรฐานการครองชีพที่สูง บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ และระบบการเมืองที่มีเสถียรภาพ สวิตเซอร์แลนด์มีระบบการเมืองที่ไม่เหมือนใครซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือประชาธิปไตยทางตรงที่แข็งแกร่งแบบสหพันธรัฐ และการตัดสินใจบนพื้นฐานของฉันทามติ ในบทความนี้ เราจะมาสำรวจลักษณะสำคัญของการเมืองในสวิตเซอร์แลนด์และทำความเข้าใจว่าการเมืองมีส่วนสำคัญต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศอย่างไร

โครงสร้างการเมืองของรัฐบาลกลางในสวิตเซอร์แลนด์

ระบบการเมืองของสวิสมีพื้นฐานมาจากโครงสร้างแบบสหพันธรัฐ หมายความว่าอำนาจถูกแบ่งระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐ 26 รัฐ (Canton) ที่ประกอบกันเป็นประเทศ โดยประกอบด้วย 23 รัฐเต็ม (Full Canton) และอีกสามรัฐครึ่ง (Half Canton) ได้แก่ อัพเพนเซลล์ บาเซิล และอุนเทอร์วัลเดน รวมเป็น 26 รัฐ

แม้ว่าโครงสร้างของรัฐบาลจะแตกต่างกันไปเล็กน้อยในแต่ละรัฐ แต่ก็มีพื้นฐานที่คล้ายคลึงกัน แต่ละรัฐจะมีสภาบริหารและสภานิติบัญญัติของตนเองและมีวิธีการเลือกตั้งที่อาจจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยรับผิดชอบในประเด็นต่างๆ มากมาย เช่น สุขภาพ การศึกษา และการจัดเก็บภาษี ส่วนรัฐบาลกลางมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ เช่น นโยบายต่างประเทศ กลาโหม และการย้ายถิ่นฐาน

ประชาธิปไตยทางตรง: คุณลักษณะสำคัญของการเมืองในสวิตเซอร์แลนด์

คุณลักษณะที่โดดเด่นที่สุดประการหนึ่งของการเมืองในสวิตเซอร์แลนด์คือระบอบประชาธิปไตยทางตรงที่เข้มแข็ง ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิ์ตัดสินใจทางการเมืองโดยตรง ผ่านการเสนอโครงการริเริ่มที่เป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไปและการลงประชามติ โครงการริเริ่มที่ได้รับความนิยมคือการยื่นคำร้องซึ่งหากประชาชนจำนวนหนึ่งลงนาม ก็จะสามารถนำมาใช้เพื่อบังคับให้มีการลงคะแนนทั่วประเทศในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง โดยการลงประชามติเป็นการลงมติในข้อเสนอเฉพาะที่อาจจะถูกนำเสนอโดยรัฐบาลหรือประชาชนก็ได้

Klook.com

การตัดสินใจบนพื้นฐานของฉันทามติในการเมืองสวิส

ลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งของการเมืองในสวิตเซอร์แลนด์คือกระบวนการตัดสินใจบนพื้นฐานของฉันทามติ ซึ่งเน้นการประนีประนอมและความร่วมมือเหนือการเผชิญหน้าและความขัดแย้ง แนวทางนี้สะท้อนให้เห็นในพรรคการเมืองของประเทศ ซึ่งโดยทั่วไปมีศูนย์กลางมากกว่าและมีการแบ่งขั้วน้อยกว่าในประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นในวิธีการดำเนินงานของรัฐบาลด้วยการตัดสินใจผ่านกระบวนการเจรจาและการประนีประนอมระหว่างพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ

รัฐส่วนใหญ่จะใช้เทคนิคการลงประชามติแบบสากลนิยม ในขณะที่บางรัฐนั้นยังเลือกใช้ประเพณีโบราณของ Landesgemeinde ซึ่งเป็นการชุมนุมกลางแจ้งประจำปีของพลเมืองทุกคนที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี Landesgemeinde นี้มีอำนาจในการออกกฎหมายและต้องรับรองกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่ร่างโดยกลุ่มคนภายในเขตการปกครองนั้น ๆ

แต่ละรัฐได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในทุกเรื่องที่ไม่ใช่ของรัฐบาลกลาง ซึ่งหมายความว่าแต่ละรัฐนั้นมีอำนาจควบคุมด้านสุขภาพ การศึกษา และการสุขาภิบาล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม รัฐต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสภานิติบัญญัติแห่งสหพันธรัฐในกรุงเบิร์น รัฐต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของรัฐบาลกลางในเรื่องการฝึกทหาร ส่วนตำรวจและระบบศาลนั้นในแต่ละรัฐสามารถจัดการเองได้ ยกเว้นศาลรัฐบาลกลาง ซึ่งเป็นศาลสูงสุดของสวิตเซอร์แลนด์

พรรคการเมือง

มีพรรคการเมืองใหญ่สี่พรรคในสวิตเซอร์แลนด์และพรรคย่อยอีกหลายพรรค พรรคประชาชนคริสเตียน-ประชาธิปไตยปกป้องผลประโยชน์ของนิกายโรมันคาธอลิกและสิทธิในเขตปกครอง พรรคเดโมแครตหัวรุนแรงเป็นตัวแทนของศูนย์เสรีนิยม ในขณะที่พรรคโซเชียลเดโมแครตเป็นสายกลางที่มักจะชอบการดำเนินการของรัฐบาลกลางในการปฏิรูปสังคมมากกว่า และพรรคชาวสวิสซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2514 ซึ่งได้รับการสนับสนุนน้อยกว่าพรรคใหญ่อีกสามพรรค และมีแนวโน้มที่จะมีมุมมองแบบเสรีนิยมมากกว่า พรรคเล็กอื่น ๆ ก็มีเช่นกัน เช่น พรรคกรีน พรรคเสรีนิยม พรรคอิสระ และคอมมิวนิสต์

ระบบศาล

ระบบศาลของสวิตเซอร์แลนด์นำโดยศาลรัฐบาลกลางในเมืองโลซานน์ ศาลนี้ไม่มีอำนาจในการทบทวนกฎหมายของรัฐบาลกลาง แต่ทำหน้าที่เป็นศาลอุทธรณ์สำหรับระบบศาลระดับรัฐ (Canton) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคดีในระดับต่ำสุด ศาลรัฐบาลกลางยังทำหน้าที่พิจารณาคดีเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างรัฐหรือระหว่างสมาพันธ์กับรัฐ

เมืองโลซานน์ เป็นที่ตั้งของศาลรัฐบาลกลาง
Klook.com

ระบบทหาร

กองทัพในสวิตเซอร์แลนด์มุ่งเป้าไปที่การป้องกันเท่านั้น ชาวสวิสมีระบบในการทำลายอุโมงค์ สะพาน และทางผ่านเข้าหรือออกจากสวิตเซอร์แลนด์ ในกรณีฉุกเฉินระดับชาติ ผู้ชายทุกคนที่มีอายุระหว่าง 20 ถึง 42 ปีต้องรับราชการทหาร ผู้ที่ไม่สามารถรับราชการทหารได้ด้วยเหตุผลต่าง ๆ จะต้องเสียภาษีพิเศษ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเมืองในสวิตเซอร์แลนด์

1. รัฐบาลสวิสมีโครงสร้างอย่างไร?

รัฐบาลสวิสมีโครงสร้างเป็นระบบสหพันธรัฐ โดยมีการแบ่งอำนาจระหว่างรัฐบาลกลางและ 26 รัฐ

2. สวิตเซอร์แลนด์มีระบบประธานาธิบดีหรือไม่

คำตอบคือไม่มี สวิตเซอร์แลนด์ไม่มีระบบประธานาธิบดี ประเทศดำเนินการภายใต้ระบบรัฐสภาโดยมีสภาแห่งสหพันธรัฐทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร

3. ประชาธิปไตยทางตรงทำงานอย่างไรในสวิตเซอร์แลนด์

ระบอบประชาธิปไตยทางตรงในสวิตเซอร์แลนด์เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิ์พูดโดยตรงในการตัดสินใจผ่านการใช้โครงการริเริ่มที่เป็นที่นิยมจากประชาชนทั่วไปและการลงประชามติ

4. ระบบการเมืองของสวิสมีลักษณะเป็นการแบ่งขั้วหรือไม่?

คำตอบคือไม่ ระบบการเมืองของสวิสมีลักษณะเฉพาะคือการตัดสินใจและความร่วมมือบนพื้นฐานของฉันทามติ มากกว่าการแบ่งขั้วและความขัดแย้ง

บทสรุป

การเมืองในสวิตเซอร์แลนด์เป็นระบบที่มีเอกลักษณ์และใช้งานได้จริง ซึ่งมีลักษณะเด่นคือประชาธิปไตยทางตรงที่แข็งแกร่ง ระบบสหพันธรัฐ และการตัดสินใจบนพื้นฐานของฉันทามติ คุณสมบัติเหล่านี้มีส่วนช่วยให้ประเทศมีความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง ทำให้สวิตเซอร์แลนด์เป็นแบบอย่างให้ประเทศอื่นๆ ทำตาม แม้จะมีจุดแข็งมากมาย แต่ระบบการเมืองของสวิสก็ยังไม่สมบูรณ์แบบ และมีการถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับความท้าทายต่างๆ เช่น การอพยพย้ายถิ่นฐาน และการบูรณาการเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม สวิตเซอร์แลนด์ยังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองในโลกที่มีความไม่แน่นอนมากขึ้นเรื่อยๆ

สำรวจและจองกิจกรรมที่น่าสนใจ

Klook.com
Share This Article